ปฏิทินการรับนักเรียนรอบทั่วไป ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ห้องเรียนทั่วไปจำนวนที่รับดาวน์โหลดคู่มือยื่นใบสมัครกรอกข้อมูลออนไลน์
พิมพ์ใบสมัคร
สอบประกาศผลรายงานตัวมอบตัว
ม.1 ทั่วไป
ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)16 คน18-24 มี.ค. 5720-21 มี.ค. 5720-21 มี.ค. 5722 มี.ค. 5724 มี.ค. 5724 มี.ค. 579 เม.ย. 57 เวลา9.00-16.30 น.
สอบคัดเลือกและคะแนน O-NETในเขต 160 คน ทั่วไป 160 คน18-24 มี.ค. 5720-24 มี.ค. 5720-24 มี.ค. 57 29 มี.ค. 572 เม.ย. 572 เม.ย. 579 เม.ย. 57 เวลา9.00-16.30 น.
ม.4 ทั่วไป
สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET64 คน18-24 มี.ค. 5720-24 มี.ค. 5720-24 มี.ค. 57 30 มี.ค. 573 เม.ย. 577 เม.ย. 5710 เม.ย. 57 เวลา 9.00 - 16.30 น.
นักเรียนที่จบ ม.3 เดิมของโรงเรียน272 คน4-15 ม.ค. 576-15 ม.ค. 576-15 ม.ค. 57 17 ม.ค. 5719 มี.ค. 576 เม.ย. 5710 เม.ย. 57 เวลา 9.00-16.30 น.

เลขประจำตัวนักเรียนชั้นม.1 ประจำปีการศึกษา 2557

เลขประจำตัวนักเรียนชั้นม.4 ประจำปีการศึกษา 2557ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีชั้นม.2 และ ม.3 ห้อง 1 ถึงห้อง 8 ปีการศึกษา2557 วันที่ 7-13เม.ย.57

ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมชั้นม.5 ห้อง 13 ปีการศึกษา2557 วันที่ 7-13เม.ย.57

ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมชั้นม.6 ห้อง 7 ถึงห้อง 8 ปีการศึกษา2557 วันที่ 7-13เม.ย.57

ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมชั้นม.6 ห้อง 9 ถึงห้อง 10 ปีการศึกษา2557 วันที่ 7-13เม.ย.57

ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมชั้นม.6 ห้อง 13 ปีการศึกษา2557 วันที่ 7-13เม.ย.57

นักเรียนห้องอื่นๆ นอกเหนือจากห้องที่ระบุด้านบน ในช่่วงเวลานี้ยังไม่มีการลงทะเบียน โปรดฟังประกาศในภายหลัง
แผนที่เดินทาง ผังโรงเรียน สถานที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว
คลังทฤษฎีความรู้โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
eXTReMe Tracker