Get Adobe Flash player
แบบรายงานตัวพระเกี้ยวเพชร สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
ข่าวประกาศพระเกี้ยวเพชร> คะแนนรวมสูงสุดและสูงสุดแต่ละวิชา-- คะแนนรวมสูงสุด 10 ลำดับ
คะแนนสอบพระเกี้ยวเพชรเรียงลำดับตามรหัสผู้สมัคร
คลิกดูเงื่อนไขการรับรางวัลพระเกี้ยวเพชร
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ข่าวประกาศ> รายชื่อน.ร.ชั้นม.3เดิมเลือกแผนการเรียนปี58--
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
การสมัครสอบโครงการพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 ยื่นใบสมัครวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2558
คู่มือโครงการพิเศษฉบับเต็มม.1 คลิกดาวน์โหลด ------คู่มือโครงการพิเศษฉบับเต็ม ม.4 คลิกดาวน์โหลด
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศห้องสอบโครงการพิเศษวิทย์ม.1 ------ประกาศห้องสอบโครงการEPม.1
ประกาศห้องสอบโครงการพิเศษวิทย์ม.4 ------ประกาศห้องสอบโครงการคณิต-อังกฤษม.4
ประกาศห้องสอบโครงการฝรั่งเศสม.4 ------ประกาศห้องสอบโครงการจีนม.4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คลิกดาวน์โหลดปฏิทินการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558      คลิกดาวน์โหลดประกาศการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ตารางสอบห้องโครงการพิเศษประจำปีการศึกษา 2558


คลิกเข้าชมหน้าเว็บหลักเวอร์ชั่นใหม่แผนที่เดินทาง ผังโรงเรียน สถานที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว
คลังทฤษฎีความรู้โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
eXTReMe Tracker